Urząd Miasta i Gminy Bardo

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta i Gminy w Bardzie

57-256 Bardo, Rynek 2
Telefon: (74) 8 171 478 Faks: (74) 8 171 424
E-Mail: umig@bardo.pl
WWW: http://www.bardo.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://peup.finn.pl/gmbardo/
Skrytka ePUAP: /i6p2glp74g/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 30' 24.41"N, 16° 44' 27.27"E  Gospodarowanie nieruchomościami

Gospodarowanie nieruchomościami gminy
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m. in. służebność)
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem geodezyjnym
Prawo pierwokupu nieruchomości
Przekazanie gruntów w użytkowanie lub w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców
Przekazywanie gruntów na rzecz innych jednostek prawnych i organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń itd.
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na poszerzenie posiadanych nieruchomości
Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Wydanie zaświadczenia o wypełnieniu warunków wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa
Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej
Wyrażenie zgody na wykreślenie ciężaru realnego lub hipoteki ujawnionych w księdze wieczystej
Wywłaszczenie nieruchomości
Zgoda na budowę w granicy
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości (w przypadku braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości)
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij